SMOKY MOUNTAINS DANCERS

  • "Vítame Vás na našich stránkach"
  • "Nahliadnite do našej ponuky vystúpení"
  • "Smoky Mountains Dancers Košice"
  • "Hľadáme nových členov - pridajte sa k nám"
  • "Pozývame Vás na naše najbližšie vystúpenie"

Venujte nám Vaše 2 %

Od roku 2001 umožňuje zákon o daniach z príjmov poukázať z dane, ktorú je fyzická osoba povinná zaplatiť štátu, 2 % vybranému príjemcovi, ktorý musí byť vedený v centrálnom registri prijímateľov Komory notárov SR. Združenie Smoky Mountains Dancers - Tanečníci z Dymiacich hôr túto podmienku v tomto roku splnilo.

Na čo použijeme Vaše 2 %

 

Prispejete k zachovaniu a šíreniu unikátneho kultúrneho dedičstva, vyjadreného rôznymi štýlmi tancov mnohých národov.
Váš príspevok nám pomôže pri organizovaní každoročných kurzov tanca pre širokú verejnosť.
Podporíte amatérsku tanečnú súťaž Linedance Cup, na ktorej sa zúčastňujú priaznivci tanca a dobrej zábavy.
Investujeme získané peňažné prostriedky do výroby, kúpy a uchovania dobových kostýmov, ktoré odrážajú kultúrne hodnoty mnohých generácií.
Podporíte mladých ľudí pri efektívnom trávení ich voľného času, ktorý je zúročený na súťažiach a festivaloch.
Investujete do kultúry v Košiciach.
Prispejete tým, ktorí robia všetko len pre nadšenie a nie sú financovaní zo žiadnych štátnych a iných zdrojov.
Váš príspevok ostane v SR.

Ako nám môžete poukázať 2 %

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa - organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov na daný rok. Postup krokov, ako poukázať 2%  sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.
 

Tlačivá

Predtlačené tlačivá s našimi údajmi vám môžeme zaslať poštou, e-mailom alebo si ich môžete stiahnuť na tejto stránke. Čisté tlačivá sú k dispozícii na daňových úradoch.

Tlačivo pre zamestnancov k poukázaniu 2% z dane - vyhlásenie k poukázaniu 2%


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI POTREBNÉ K VYPÍSANIU VYHLÁSENIA:

Obchodné meno alebo názov: Tanečníci z Dymiacich hôr - Smoky Mountains Dancers
Sídlo: Fibichova 13, Košice 040 01
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 31309003

Ďalšie podrobnosti vám môžeme poskytnúť na mob.: 0907 761 520, email: mirecek@smokymd.sk. Viac informácií na www.rozhodni.sk

Váš príspevok 2 % z dane je anonymne poukázaný cez daňové úrady, združenie Smoky Mountains Dancers preto nemá prehľad o menách ľudí, ktorí nás podporili ani o výške ich dane z príjmu. Ak ste sa rozhodli podporiť našu činnosť a chcete, aby sme o Vás vedeli, napíšte nám na našu adresu alebo zavolajte na 0907 761 520.